اولین حضورتان بهترین حضورتان باشد شما برای اینکه بتوانید فروش خوبی داشته باشید نیاز است تا کاری کنید که مشتریان شما به سایت علاقه مند شده ودرصد کیلیک خوری سایت شما افزایش یابد. شاید باورتان نشود اما زمانی در حدود 50 میلی ثانیه لازم است تا کاربر شما بتواند تصمیم بگیرد که در سایت شما حضور...