استفاده از روش های سئو کلاه سیاه می تواند بسیار خوشایند بنظر برسد اما باید توجه داشته باشید که این کار مانند دعوت شدن به یک مهمانی بزرگ است اما شما باید از رفتن به آن کاملا خودداری کنید. تاکتیک های کلاه سیاه سعی در افزایش رتبه سایت با استفاده از روش های حیله گرایانه دارد. هنگامی که صاحبان...