طبق تحقیقات انجام شده بسیاری از مردم نمی دانند که چطور باید برای سایت خود برنامه ریزی داشته باشند. در اینجا روش هایی گفته میشود که بعد از اعمال آنها در مراحل ساخت سایت وب سایت شما اولین چیزی خواهد بود که مردم به آن نگاه خواهند کرد. شیوه درست برنامه ریزی برای داشتن یک وب سایت خوب این است که...