آمار ترافیک وب سایت و مشاهده و تحلیل این آمارها یکی از ضروری ترین نیازهای مدیران و صاحبان وب سایت ها می باشد که به آنها کمک می کند درک درستی از جایگاه و پتانسیل وب سایت خود داشته باشند. وب سایت Alexa يکی از بزرگترين و معتبرترين وب سايت هايی است که در اين زمينه به صاحبان وب سایت ها کمک می...