امروزه تقریبا تمامی کارها با استفاده از اینترنت صورت می پذیرد و افراد برای راحت تر کردن کارهای خود از سیستم ها و سرویس های مختلفی استفاده می کنند. شما بخشی از خریدهای خود را از فروشگاه های اینترنتی انجام می دهید ، شارژ تلفن همراه خود را به صورت آنلاین خریداری می کنید ، غذای خود را به صورت...