لینک سازی برای سایت ‬ رایج ترین اقدام در ساختمان لینک بیلدینگ وب سایت، لینک بیلدینگ خارجی است‬ و بهینه سازی صفحه اهمیت بسیاری دارد‬ ولی در جایی که موتورهای جستجو میخواهند محتوا را در‬ ریزترین سطح از جزئیات شناسایی کنند‬ ما میخواهیم مطمئن شویم که‬ موتورهای جستجو باید آشکار باشند که‬ محتوای...