امروزه کسب و کار اینترنتی رونق فراوان و چشم گیری دارد که همگان میتوانند از آن برای فروش گذاشتن کالایی که مالک آن هستند و یا ارئه دادن خدمتی که در آن حرفه تجربه و تخصص دارند استفاده کنند. در این مقاله می خواهیم درباره چگونگی و نوع مدیریت سایت های فروشگاهی و مزایای کسب کار اینترنتی صحبت...