همانند راه اندازی هر سایت دیگری در هنگام طراحی سایت برای فروش محصولات به صورت اینترنتی نیز باید چند کار مهم را پیش از شروع ساخت سایت انجام دهید و مقدمات لازم برای کار فروش محصولات خود را تهیه کنید. بنابراین رعایت کردن این نکات می تواند تا حدود زیادی شما را در طراحی یک سایت فروشگاهی قوی...