تحقیقات بسیاری در مورد نحوه عملکرد بازدیدکنندگان سایت انجام پذیرفته است. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی نقاطی که چشم بازدیدکننده به آن بیشتر توجه دارد بپردازیم. تقریبا 90 درصد افراد در همان چند ثانیه اول یک برانداز کلی از وب سایت انجام می دهند و خیلی سریع به بیشتر بخش های آن سر می...