الگوریتم های گوگل

روند تکامل الگوریتم کبوتر گوگل

سؤالی که اکثر کاربران می‌پرسند این است که چگونه سایت خودمان را مطابق الگوریتم کبوتر بهینه سازی کنیم. نکته مهمی که باید در این مورد بگویم این است که در این الگوریتم گوگل بر روی جستجوی های محلی متمرکز شده. مثلاً اگر فردی در جستجوی استخر یا مکان ورزشی است نزدیک‌ترین محل را به وی در نتایج...

راز پردازش درخواست ها در محیط معنایی وب (Semantic Web Environment)توسط گوگل !

معناها چه چیزهایی هستند؟ Semantic یا معنا عبارت است از مطالعاتی در زمینه معنا که نتیجه آن فهمیدن ارتباط بین اصطلاحات ، سمبل ها ، معناهای ضمنی ، فلسفه واقع بینی ، متضادها ، مترادف ها ، واژگان شناسی و هر چیزی که آنها معنی میدهند می باشد. به عبارت دقیق تر معنا مطالعه زبان ها و سمبل ها و...
پابرگی سایت