صاحبان کسب و کار بیش از هر زمان دیگری از اهمیت استفاده از سئو در تجارت شان اطلاع دارند.اما یادگیری سئو میتواند کمی زمانبر باشد.به همین دلیل خیلی ها از یادگیری آن وحشت دارند. ۱-به وب سایتتان یک وبلاگ اضافه کنید.این کار ایجاد صفحات جدید و مطالب به وب سایت را آسان میکند ۲-مطالبی برای قرار...