ما در سایت buzzsumo ، اشتراک گذاری مطالب بیش از ۱۰۰ میلیون مقاله را آنالیز کردیم.پس به خوبی میدانیم که چه چیزی بیشتر به اشتراک گذاشته میشود. همیشه سوالاتی بود که دوست داشتیم برایشان جوابی پیدا کنیم.امیدواریم این سوالات باعث شوند تا مطالب شما همه گیر( viral ) شوند : -محبوبترین مقالات بیشتر...