طراحی سایت دندانپزشکی

طراحی سایت برای دندانپزشکان

وب سایت شما چیزی به جز یک بروشور اینترنتی از روش های شما نیست. مطمئن باشید که طراحی سایت شما به گونه ای بوده است که شامل عکس هایی از مطب شما ، توصیفی از خدمات دندانپزشکی که شما ارائه می کنید ، شامل آدرس ایمیل و آدرس فیزیکی و شماره تلفن های شما باشد. و این ها ابزارهایی برای جذب بیماران می...

آیا سایت شما نیاز به طراحی مجدد دارد؟

بر چه اساسی می توانید بگویید که سایت شما نیاز به یک تغییر اساسی دارد؟ یکی از روش ها اینست که آیا شما در طی ۵ سال اخیر ظاهر کلی سایت را تغییر داده اید یا خیر؟ اگر این کار را انجام نداده اید، شانس خوبی برای تغییر ظاهر آن دارید. راه دیگر مقایسه سایت خودتان با سایت رقیبانتان است و بعد قضاوت در...
پابرگی سایت