مدیریت ارتباط با مشتری یا همان Customer Relationship Management اصطلاحی است که اشاره به روش ها ، تکنولوژی ها و استراتژی هایی دارد که برای مدیریت و آنالیز ارتباط با مشتری در جهت بهبود این ارتباط دارد. این سیستم ها طراحی شده اند تا از کانال های مختلف یا نقاط ارتباطی بین مشتری و شرکت اطلاعات...